Οι δρόμοι του κρασιού στην ανατολική Μεσόγειο

Το παρόν έργο «Οι δρόμοι του κρασιού στην ανατολική Μεσόγειο: Λήμνος – Κύπρος» υλοποιήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IIIA σύνορο Ελλάδα – Κύπρος και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Ανάπτυξης δίγλωσσης (Ελληνικά – Αγγλικά) Διαδικτυακής Πύλης προβολής και ανάδειξης των δρόμων του κρασιού και της παραγωγής του στη Λήμνο και την Κύπρο.
  • Παραγωγή δίγλωσσου (Ελληνικά – Αγγλικά) DVD-ROM με πολυμεσική παρουσίαση βασισμένη στο παραπάνω υλικό
  • Eνα ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή το οποίο περιλαμβάνεται στο DVD Rom

Χρηματοδοτήθηκε κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (ΕΤΠΑ)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην καταγραφή και προβολή των ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που καθορίζουν την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία στη Λήμνο και την Κύπρο, στο πλαίσιο της ανάδειξης ενός ευρύτερου «τόξου» εμπορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, που συνδέει την ανατολική Μεσόγειο. Η Λήμνος και η Κύπρος συγκροτούν σήμερα δύο χαρακτηριστικά κομβικά σημεία αυτού του τόξου, τόσο από γεωγραφική, όσο και από συμβολική και ιστορική σκοπιά.